Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitoren

Naast de meer algemene cijfers per thema, ontwikkelt provincie Flevoland speciale monitoren om de voortgang van meer specifieke programma’s, beleidsvelden of ambities in kaart te brengen. Deze monitoren maken inzichtelijk of doelstellingen behaald worden. Op deze manier wordt de voortgang inzichtelijk, op basis waarvan het gesprek kan worden gevoerd of beleid eventueel kan worden bijgesteld.  
Op deze pagina vindt u de monitoren die we momenteel onderhouden. 

 

Monitoren

Werkgelegenheidsonderzoek

Deze monitor toont de uitkomsten van het jaarlijks werkgelegenheidsonderzoek van provincie Flevoland

Bekijk deze Monitor

Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2023

De belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom de energietransitie in Flevoland.

Bekijk deze Monitor

Regionale Energie Strategie

Dit dashboard toont de voortgang van de Flevolandse RES 1.0

Bekijk deze Monitor

Omgevingsvisie

Dit dashboard toont de voortgang van de zeven opgaven behorende bij de Omgevingsvisie FlevolandStraks

Bekijk deze Monitor

Monitor Waterprogramma

Monitoring van doelstellingen en activiteiten m.b.t. waterbeleid van de Provincie Flevoland

Bekijk deze Monitor