Een ogenblik geduld a.u.b.

Over deze site

Flevoland ontwikkelt zich snel. Om actuele trends en ontwikkelingen te monitoren heeft de provincie Flevoland de website Feitelijk Flevoland ontwikkeld. Wilt u weten hoeveel inwoners Flevoland heeft, nu en in de toekomst? Of werkt u aan maatschappelijke vraagstukken in Flevoland? Feitelijk Flevoland geeft u informatie over de provincie Flevoland en haar zes gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses. Feitelijk Flevoland laat zien waar de kansen en uitdagingen liggen en biedt input voor plannen of beleid. 

Website én databank

Feitelijk Flevoland biedt honderden indicatoren aan, verdeeld over verschillende thema’s en diverse monitors. In de databank vindt u cijfers die u eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Deze cijfers kunt u downloaden. Ook kunt u tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik. In de databank is een handleiding beschikbaar, die u kunt raadplegen om de juiste data te vinden. 
Feitelijk Flevoland biedt u hiermee inzicht in maatschappelijke opgaven en maakt het mogelijk om verdere analyses uit te voeren op basis van de aangeboden cijfers. 

Hoe actueel is de informatie op Feitelijk Flevoland?

De actualiteit van de cijfers wordt bepaald door de actualiteit van de bron en de bewerking die nodig is om de data op de website aan te bieden. We doen er alles aan om Feitelijk Flevoland actueel, volledig en juist te houden. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. 

Basis voor het gesprek

Feitelijk Flevoland wil het gesprek over het huidige en toekomstige Flevoland faciliteren door middel van cijfers, trends en analyses. Feitelijk Flevoland is dan ook niet alleen een monitoringsinstrument, maar ook een middel om met elkaar het gesprek aan te gaan. Welke thema’s spelen er nu? Waar gaat het goed met de regio en welke uitdagingen liggen er? Wat zijn aanknopingspunten voor beleid? Feitelijk Flevoland wil de feitelijke basis vormen voor het denken (én doen) over de maatschappelijke opgaven in de provincie Flevoland.

Voor wie is Feitelijk Flevoland?

Feitelijk Flevoland is te gebruiken voor iedereen die meer wil weten over de regio en de maatschappelijke opgaven. Dat zijn zowel bestuurders en medewerkers van de provincie en gemeenten, maar ook kennisorganisaties, onderzoeksbureaus, ondernemers, studenten en geïnteresseerde burgers. De informatie is goed te benutten als input voor beleidsontwikkeling, verantwoording en onderzoek. We stimuleren het hergebruik van deze data: de data is dan ook eenvoudig te downloaden via de databank, en wordt op termijn via een API aangeboden. 

Initiatief van de Provincie Flevoland

Feitelijk Flevoland is ontwikkeld in opdracht van de provincie Flevoland door ABF Research. Het team Onderzoek en Beleidsinformatie (OBI) van de provincie Flevoland beheert en onderhoudt Feitelijk Flevoland. Vragen of verbetersuggesties? Neem contact op met OBI via onderzoek@flevoland.nl

Disclaimer

Op Feitelijk Flevoland wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van derden. Denk aan het CBS, RIVM, GGD en het UWV. Hoewel de gebruikte bronnen als betrouwbaar bekend staan en er zo zorgvuldig mogelijk is omgegaan met beschikbare data, kan het voorkomen dat er onjuistheden zitten in de informatie op deze website.

Bronvermelding

Het overnemen van gegevens uit Feitelijk Flevoland is toegestaan met bronvermelding: Feitelijk Flevoland, provincie Flevoland.