Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Monitor brede welvaart

Monitor brede welvaart

Toelichting op indicatoren van Monitor Brede Welvaart

Milieu en duurzaamheid

Indicator Toelichting
Aandeel oppervlakte gebied 'aanzienlijk warmer' (percentage) Warmte, droogte en wateroverlast zorgen voor hinder en gezondheidsrisico's en hebben derhalve een negatieve invloed op de ervaren leefbaarheid van een wijk.
Aandeel oppervlakte gebied 'meer dan 10 cm overstroming' (percentage) Warmte, droogte en wateroverlast zorgen voor hinder en gezondheidsrisico's en hebben derhalve een negatieve invloed op de ervaren leefbaarheid van een wijk.
Aandeel oppervlakte gebied uitzakking groter dan 30 cm (percentage) Warmte, droogte en wateroverlast zorgen voor hinder en gezondheidsrisico's en hebben derhalve een negatieve invloed op de ervaren leefbaarheid van een wijk.

Openbare ruimte en voorzieningen

Indicator Toelichting
Meldingen verloedering (aantal) Meer meldingen van verloedering en over de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte zijn een indicatie voor een negatief ervaren leefbaarheid in de wijk.
Meldingen fysieke kwaliteit openbare ruimte (aantal) Meer meldingen van verloedering en over de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte zijn een indicatie voor een negatief ervaren leefbaarheid in de wijk.
Afstand tot huisartsenpraktijk (kilometer) Een kortere afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, basisschool en overige dagelijkse levensmiddelen is een indicatie voor een beter ervaren leefbaarheid in de wijk?
Afstand tot basisschool (kilometer) Een kortere afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, basisschool en overige dagelijkse levensmiddelen is een indicatie voor een beter ervaren leefbaarheid in de wijk?
Afstand tot overige dagelijkse levensmiddelenwinkel (kilometer) Een kortere afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, basisschool en overige dagelijkse levensmiddelen is een indicatie voor een beter ervaren leefbaarheid in de wijk?

sociale cohesie

Indicator Toelichting
Verhuismobiliteit (percentage) Een hoge verhuismobiliteit (het aandeel vertrek totaal op het totaal aantal inwoners van de betreffende wijk) heeft een negatief effect op de sociale binding in een wijk. Sociale cohesie heeft veruit de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag. Personen die een hoge sociale cohesie ervaren, geven een beduidend hoger rapportcijfer voor hoe prettig zij wonen in de wijk dan personen die een lage sociale cohesie ervaren (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Schaalscore Sociale cohesie (0=ongunstig, 10=gunstig) (score) Sociale cohesie heeft veruit de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag. Personen die een hoge sociale cohesie ervaren, geven een beduidend hoger rapportcijfer voor hoe prettig zij wonen in de wijk dan personen die een lage sociale cohesie ervaren (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Gezondheid en leefstijl

Indicator Toelichting
Aandeel personen van 19 jaar en ouder dat zich ernstig eenzaam voelt (percentage) Haagse wijken waar meer mensen hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, hebben een hoger rapportcijfer voor prettig wonen dan wijken waar mensen zich minder gezond voelen. Deze ervaren gezondheid hangt sterk samen met het gevoel van eenzaamheid. Je zou dus ook kunnen stellen dat wijken waar relatief veel bewoners zich eenzaam voelen, mensen minder prettig wonen dan in wijken waar weinig mensen zich eenzaam voelen (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Aandeel personen van 19 jaar en ouder met goede/zeer goede algemene gezondheidstoestand (percentage) Haagse wijken waar meer mensen hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, hebben een hoger rapportcijfer voor prettig wonen dan wijken waar mensen zich minder gezond voelen. Deze ervaren gezondheid hangt sterk samen met het gevoel van eenzaamheid. Je zou dus ook kunnen stellen dat wijken waar relatief veel bewoners zich eenzaam voelen, mensen minder prettig wonen dan in wijken waar weinig mensen zich eenzaam voelen (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Aandeel personen van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (percentage) Haagse wijken waar meer mensen hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, hebben een hoger rapportcijfer voor prettig wonen dan wijken waar mensen zich minder gezond voelen. Deze ervaren gezondheid hangt sterk samen met het gevoel van eenzaamheid. Je zou dus ook kunnen stellen dat wijken waar relatief veel bewoners zich eenzaam voelen, mensen minder prettig wonen dan in wijken waar weinig mensen zich eenzaam voelen (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Criminaliteit

Indicator Toelichting
High Impact Crimes (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Geweldsdelicten (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Diefstallen (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Overlast

Indicator Toelichting
Meldingen overlast jeugd (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Meldingen overlast personen (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Meldingen overlast overig (geluid, drugs, conflictbemiddeling) (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Bewoners

Indicator Toelichting
Aandeel inwoners met een hoge opleiding (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel eenpersoonshuishouden (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Gemiddelde leeftijd van de inwoners (leeftijd) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.

Onderwijs

Indicator Toelichting
Aandeel peuters en basisschoolleerlingen die landelijk behoren tot de 15% met het grootste risico op een onderwijsachterstand (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel (nieuwe) voortijdig schoolverlaters (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.

Woningen

Indicator Toelichting
Aandeel particuliere huur- en corporatiewoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Voorraad woningen (BAG) (woningen) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Gemiddelde OZB-waarde van woningen (euro's) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.

Werk en inkomen

Indicator Toelichting
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens (euro's) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel personen met een uitkering (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel personen (vanaf 15 jaar) met werkloosheidsuitkering (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Doelgroephuishoudens met een inkomen tot 130% (huishoudens) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
 

Monitor Brede Welvaart in Flevoland

De Monitor Brede Welvaart in Flevoland geeft u een beeld van hoe het met de provincie, gemeenten en haar inwoners gaat. Hierbij is worden er vergelijkingen gemaakt tussen provincie Flevoland en het gemiddelde van Nederland of gemeenten in Flevoland en het gemiddelde van Flevoland. Acht thema’s van brede welvaart worden hieronder weergegeven. De geselecteerde thema’s en bijbehorende indicatoren zijn gebaseerd op de Regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS. De komende tijd zal deze monitor verder worden uitgewerkt.

Hoe werkt het?

Bij 'Provincie/Gemeente' kunt u kiezen tussen een vergelijking tussen provincie Flevoland met het gemiddelde van Nederland en een vergelijking tussen een gemeente uit Flevoland met het gemiddelde van Flevoland. Wilt u liever de resultaten voor uw gekozen regio in de tijd vergelijken, kies dan voor 'Trend' bij de keuze 'Huidige situatie/Trend'. Door op de thema’s te klikken worden links de scores per onderdeel zichtbaar. Daarnaast kan u op de specifieke indicatoren binnen een thema klikken, om vervolgens ook de positie ten opzichte van andere provincies of gemeenten (door rechts te klikken op ‘Huidige situatie’) of ontwikkelingen over tijd te zien (door rechts te klikken op ‘Trend’).

Kies tussen ontwikkeling of gebied
Kies tussen provincie of gemeente

Kies een gemeente

 
Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de welvaart indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met gemeente Den Haag

 

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in de profieltaart om meer informatie te bekijken. In de tabel die dan verschijnt, kunt u klikken op het grafiekicoon om een grafiek te tonen met de waarden van alle wijken of buurten, of u kunt klikken op de indicator om naar een dashboard met meer informatie te gaan.

 
Kies tussen staaf of lijngrafiek
 
 

Waarom deze monitor?

De monitor brede welvaart in Flevoland is ontwikkeld om beter zicht te krijgen op hoe het gaat met Flevoland, de gemeenten en haar inwoners. Provincie Flevoland streeft naar een mooie, duurzame en sociale leefomgeving waar inwoners prettig kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Dit staat omschreven in de Strategische Agenda Flevoland, die een eerste bouwsteen vormt voor een langjarige samenwerking aan de ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland. De keuzes die gemaakt worden hebben invloed op de leefomgeving van inwoners en daarom is de Strategische Agenda onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijk perspectief.

De geselecteerde thema’s

Het begrip brede welvaart biedt een kapstok om de variatie aan vragen die leven in de organisatie aan op te hangen. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Hiermee sluiten we ook aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, zoals de Regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS en het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. In deze eerste editie van de monitor brede welvaart in Flevoland zijn de thema’s en bijbehorende indicatoren geselecteerd die ook in de Regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS worden weergegeven. Het voornemen is om in 2024 deze monitor verder uit te werken en deze vervolgens twee jaarlijks te updaten.